OTISentzako fabrikazio eta bulego eraikinak berria. Amaituta. 2021.